Плъхове

Гризачите са не само неприятни, но и опасни съжители. Те разпространяват много инфекциозни заболявания по хората и домашните животни. Гризачите замърсяват хранителните продукти и предметите на бита със своите екскременти, урина, косми и други. Те са активни през нощта, предпочитат тъмнината и затова населяват мазета, тавани, бараки, изоставени постройки, канализационни шахти. Гризачите имат силно развито обоняние, слух, умеят да се катерят и плуват. Борбата с гризачите включва комплекс от мерки, насочени към ограничаването и ликвидирането им. Обработките се предхождат от предварителен оглед на пода, стените, тавана, мазетата, местата където се съхраняват хранителни продукти. Действия, които ще помогнат при борбата с плъховете са: премахване на растителността в близост до сградите, отстраняване на стари мебели и електро уреди, запушване на фуги и отвори в основата на сградата, покрива, пода, стени, навеси, поставяне на ситна решетка на каналните отвори. Унищожаването на гризачите се състои в залагане на отровни примамки.Те се поставят в специални кутии с предупредителен надпис. Така се избягва опасността, примамката да бъде изядена от домашен любимец. Процесът на отравянето е бавен, в продължение на около три дни. В повечето случаи проблема с плъховете се решава с една обработка. В случаите когато числеността им е много голяма се прави повторна обработка след 8-10дни. Проблема с плъховете се решава по – бързо когато се провежда в началото на атаката им.
унищожаване на хлебарки

Услуги

Person Name Хлебеарки
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Хлебеарки В България най-разпространените видове хлебарки са Германската, Черната и Американската. Още...
Person Name Мравки
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на мравки Мравките са насекоми, които също може да се открият в жилищата на хората. Най-често срещана е червената фараонова мравка. Още...
Person Name Бълхи
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на бълхи Бълхите са кръвосмучещи насекоми, паразитиращи по животните и човека. Те се срещат най-вече в мазетата на жилищните сгради, Още...
Person Name Паяци
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на паяци Паяците са неизменна част от заобикалящата ни среда. Те са хищници, хранят се предимно с насекоми. Още...
Person Name Кърлежи
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Кърлежи Кърлежите са временни кръвосмучещи паразити по бозайници, птици, влечуги и човек. Още...
Person Name Дървеници
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Дървеници Дървениците са насекоми, които паразитират по хората. Те са досадни със своите ухапвания, като се появява издутина и усещане за сърбеж. Още...
Person Name Стоножки
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Стоножки ТОНИ ВЕЕСЕ ООД” е лицензирана фирма за борба с вредителите – многоножки / скoлопендри... Още...
Person Name Мухи
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Мухи Мухите се появяват в края на май и са активни до късна есен. През летните месеци числеността им се увеличава много бързо. Още...
Person Name Комари
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Комари Комарите са преносители на редица заболявания по хората: малария, енцефалит, жълта треска и други. Комарите са най-активни вечер и рано сутрин. Още...
Person Name Мишки
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Мишки Гризачите са не само неприятни, но и опасни съжители. Те разпространяват много инфекциозни заболявания по хората и домашните животни. Още...
Person Name Къртици
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Къртици В градините и околностите на населените места под земята обитават два вида подземни неприятели: сляпото куче и къртицата. Още...
Person Name Дезинфекция
ТОНИ ВЕЕСЕ ООД Унищожаване на Къртици Дезинсекцията е метод за унищожаване на вредните насекоми в бита и индустрията /мухи, хлебарки, мравки, бълхи, кърлежи, комари и др... Още...

ТОНИ ВЕЕСЕ ООД

Професионална борба с вредители
Top